Esztergált díszek 

(makkok, gombák, fák, bokrok, bábuk)